Monthly Archive:: kwiecień 2015

MySQL – Praca na danych – filtrowanie

Poniższy artykuł to kontynuacja wpisu o operacjach wykonywanych na bazach danych, w pierwszej części opisaliśmy: podstawowe polecenia mysql , w dzisiejszy artykule opiszemy sposoby filtrowania danych w bazie. Na początku przypomnijmy sobie strukturę naszej bazy danych, wyświetlmy

Obsługa bazy danych i podstawowe polecenia SQL

Mysql to rodzaj bazy operujący na tabelach zamkniętych w bazie danych. Osoby znające język angielski nie powinny mieć problemu z nauką poleceń. 1. Zakładanie bazy danych: create database nazwa_bazy; create database nauka; Każde polecenie w mysql kończymy