Budowa i działanie sieci komputerowych

Na początku wyjaśnimy co to jest sieć komputerowa.

Sieć komputerowa to zespół kilku składników wzajemnie się uzupełniających i w logiczny sposób ze sobą współpracujących. Składnikami sieci komputerowej są:

Urządzenia sieciowe

Pierwszy składnik sieci to urządzenia sieciowe do których zaliczamy serwery, urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, plotery), do tej grupy zaliczamy cały sprzęt aktywny sieciowy (przełączniki, routery, koncentratory, wzmacniaki),urządzenia sieciowe to również komputery klienckie czyli stacje na których pracują użytkownicy.

Media transmisyjne

Drugi składnik sieci to są media transmisyjne – media które łączą wcześniej wymienione urządzenia w sieć komputerową media mogą być przewodowe lub bezprzewodowe.

Protokoły sieciowe

Trzecim składnikiem niezwykle ważnym aczkolwiek nie widzialnym są protokoły sieciowe. Protokół to zestaw pewnych zasad i reguł na podstawie których jest wykonywana wymiana informacji w sieciach komputerowych. Żeby 2 komputery o dowolnej architekturze, systemie operacyjnym, dowolnej przeglądarce mogły się ze sobą dogadać muszą być zaimplementowane odpowiednie protokoły. Protokoły które w sposób jednoznaczny definiują sposób wymiany informacji

Sieć komputerowa

Co umożliwia praca w sieci komputerowej?

  • Scentralizowanie administracji
  • Udostępnianie danych
  • Udostępnianie sprzętu
  • Udostępnianie oprogramowania

Jednym z podstawowych zadań sieci to scentralizowanie zadań administracji. Wyobraźmy sobie że jesteśmy prezesami firmy i zatrudniamy średnio 500 osób, każda z tych osób pracuje przy komputerze, każdy z tych użytkowników wykorzystuje różnego rodzaju aplikacje i programy. Często bywa tak, że do programów w późniejszym czasie pokazują się uaktualnienia, poprawki. W przypadku gdy komputery nie są podłączone do sieci komputerowej administrator musiał by odwiedzić 500 stanowisk żeby tą samą czynność wykonać. Wszystko by było dobrze, gdyby te komputery znajdywały się w jednym budynku, ale nasza firma ma kilka oddziałów w mieście, więc administrator musiał by przyjeżdżać do każdej filii osobno, żeby każdy program zaktualizować.

Praca w sieci komputerowej umożliwia udostępnianie danych. Komputery połączone w sieć pozwalają na wymianę danych oraz informacji które są na nich zgromadzone.

Udostępnianie sprzętu. Załóżmy że w firmie pracuje 200 osób, wynikiem pracy tych osób są wydrukowane dokumenty, nikt jednak nie zdecyduje się na zakup 200 drukarek. W momencie gdy komputery spięte są w sieć, wystarczy kilka drukarek, które administrator udostępnia dodatkowo tworząc pewne profile dla określonych użytkowników.

Udostępnianie oprogramowanie – sytuacja wygląda podobnie jak ze sprzętem, nie ma sensu kupować 200 pudełek z płytami Windows czy innym oprogramowaniem, po co kupować duże ilości programów do fakturowania lub magazynowania, gdy wystarczy kupić jedno pudełko z oprogramowaniem zainstalować je na serwerze i wszyscy użytkownicy, którzy zalogują się do domeny tego serwera będą mogli z tego oprogramowania skorzystać.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *