Komunikacja między komputerami

Sprawdzenie komunikacji między komputerami

Dzięki tym samy adresom sieci jest możliwe komunikowanie się komputerów pomiędzy sobą. W momencie gdy adresy sieci będą się różnić to bezpośrednia komunikacja pomiędzy dwoma komputerami nie będzie możliwa. Aby sprawdzić czy komputery będą się w stanie ze sobą komunikować, należy wyznaczyć adres sieci obydwu komputerów i porównać je ze sobą.

Przykład sprawdzenia komunikacji pomiędzy komputerami:

Komputery mają przydzielone następujące adresy IP:

komputer 1 : 10.20.30.40

komputer 2 : 10.20.30.140

Maska podsieci dla tych komputerów wynosi: 255.255.255.240

Rozwiązanie:

Na początku należy wyznaczyć adres sieci dla podanych komputerów. Dokładny opis wyznaczania adresów sieci już przedstawiono na naszej stronie, więc nie będziemy zajmować się tym tematem od początku.

Wyznaczamy adres sieci komputera 1

Adres IP w postaci dziesiętnej: 10.20.30.40

Adres IP w postaci binarnej: 00001010.00010100.00011110.00101000

Adres maski podsieci w postaci dziesiętnej: 255.255.255.240

Adres maski podsieci w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.11110000

Porównanie adresu IP z maską podsieci

00001010 00010100 00011110 00101000
11111111 11111111 11111111 11110000

Obliczamy iloczyn logiczny poszczególnych bitów:

00001010.00010100.00011110.00100000

Zamieniamy otrzymaną liczbę z systemu binarnego na system dziesiętny:

Adres sieci w której pracuje 1 komputer to: 10.20.30.32

 

Wyznaczamy adres sieci komputera 2

Adres IP w postaci dziesiętnej: 10.20.30.140

Adres IP w postaci binarnej: 00001010.00010100.00011110.10001100

Adres maski podsieci w postaci dziesiętnej: 255.255.255.240

Adres maski podsieci w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.11110000

Porównanie adresu IP z maską podsieci

00001010 00010100 00011110 10001100
11111111 11111111 11111111 11110000

Obliczamy iloczyn logiczny poszczególnych bitów:

00001010.00010100.00011110.10000000

Zamieniamy otrzymaną liczbę z systemu binarnego na system dziesiętny:

Adres sieci w której pracuje 2 komputer to: 10.20.30.128

Ponieważ adresy sieci są różne, komputery nie będą mogły się bezpośrednio ze sobą komunikować.

 

Ćwiczenia:

Sprawdź czy komputery o adresach:

10.1.12.123

10.1.12.234

Pracujące w sieci z maską:255.255.255.224

Będą mogły się komunikować
[ratings]

One Response
  1. Eld

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *