Odpowiedzi do testu technik informatyk E12

Odpowiedzi do testu technik informatyk E12

zad1.Notacja #102816 oznacza zapis w systemie

d) szesnastkowym

zad2. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać

b) 51

zad3. 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać

b) 105

zad4. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci

a) SRAM

zad5. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczną – logiczną ALU zawiera

c) rejestr flagowy

zad6.Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę

a) rozdzielczości

zad7. Który typ dysków jest podłączony do gniazda IDE płyty głównej komputera

b) ATA

zad8. Standard podstawki procesora bez nóżek to:

a) LGA

zad9. Pokazanym na rysunku symbol graficzny oznacza złącze

d) Fire Wire

zad10. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows

b) 4GB

zad11. W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?

a) RAID 0

zad12. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej  w systemie Windows stosowane jest polecenie

c)REG restore

zad13. W systemie Linux polecenie chown umożliwia

b) zmianę właściciela pliku

zad14. W systemie Linux wyświetlenie informacji o uruchomionych procesach umożliwia polecenie

b) ps

zad15. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia:

c) perfmon.msc

zad16. Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest:

a) ping

zad17. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux

d)mount/dev/hdb5/mnt/hdd

zad18. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w:

c) GHz

zad19. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego

a) nigdy nie wygasa

zad20. Oprogramowanie komputerowe,  którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu

d) public domain

zad21. Grupowa licencja oprogramowania  Microsoft to licencja typu

c) MOLP

zad22. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port:

d) COM

zad 23 Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

d) 5 Gb/s

zad 24 System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu:

a) CIS

zad 25. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o

c)około 25cm

zad 26 Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera

d) grawerującego

zad 27. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest

b) głowica

zad 28. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenia znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą

c) programisty

zad 29. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki:

c) OCR

zad 30. Do pomiaru wartości rezystancji służy

a) omomierz

zad31. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia

c) impulsator

zad 32. Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe  BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd

c) karty graficznej

zad  33. Aby sprawdzić integralność systemu plików w systemie linux należy użyć polecenia

b) fsck

zad 34. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych w systemie Windows stosowane jest narzędzie

a) sfc

zad 35.  Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7

c)przywrócenie działania systemu wykorzystując jego kopię zapasową.

zad36. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka:

c) elektromagnesu

zad 37. W celu zwolnienia adresu I dla danej karty sieciowej w systemie Windows nalezy zastosować polecenie systemowe

b) ipconfig/relase

zad38. Plik messages w systemie Linux przechowuje

d) ogólne informacje o zdarzeniach systemowych

zad 39. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego  systemu z rodziny Windows

a) fixmbr

zad 40. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki

d)funkcji zapamiętywania haseł

 

[ratings]

17 komentarzy
 1. mieczu
 2. teacher
 3. trafka
 4. teacher
 5. 12345
 6. teacher
 7. Michał Wisiński
 8. teacher
 9. szymek
  • teacher
 10. wojtas
 11. mieczu
  • teacher
 12. mieczu
 13. strprl
  • teacher
   • strprl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *