Podział sieci na 6 podsieci

Jak podzielić sieć na 6 podsieci?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się podziałem sieci na 6 podsieci, jest to ciąg dalszy ćwiczeń z adresowania IPv4

Adres sieci do podziału: 220.117.5.0,

domyślna maska podsieci 255.255.255.0,

podział na 6 podsieci.

Rozwiązanie zadania zaczniemy  od przygotowania wcześniej poznanej tabelki i wpisania do niej danych wynikających z treści zadania. Następnie obliczymy nowy adres maski co ułatwi nam podział.

 

Adres sieci do podziału: 220.117.5.0
Maska zadanej podsieci: 255.255.255.0
Maska podsieci w systemie binarnym:  11111111.11111111.11111111.00000000
Nowa maska podsieci w systemie binarnym:  
Nowa maska podsieci w systemie dziesiętnym:  

 

Z podanego wzoru obliczamy ilość jedynek, które należy dopisać do starej maski

2^n >= Ls

n – liczba jedynek, które należy dopisać do starego adresu maski

Ls – liczba podsieci na którą dzielimy sieć

2^n >= 6

n=3

n = 3 dla tego tyle jedynek należy dopisać do nowej maski podsieci, następnie przeliczamy ją na system dziesiętny:

 

Adres sieci do podziału: 220.117.5.0
Maska zadanej podsieci: 255.255.255.0
Maska podsieci w systemie binarnym: 11111111.11111111.11111111.00000000
Nowa maska podsieci w systemie binarnym: 11111111.11111111.11111111.11100000
Nowa maska podsieci w systemie dziesiętnym:  255.255.255.224

O ile we wcześniejszych przykładach ze wzoru otrzymywaliśmy liczbę n taką, że liczba podniesiona do jej potęgi była równa liczbie podsieci, o tyle w tym przypadku liczba podsieci, na które dzielimy naszą podsieć jest różna od wyniku po lewej stronie równania:

2^n >= Ls

2^3 >=6

8>=6

Liczba po lewej stronie równania odpowiada za rzeczywistą liczbę podsieci. Wynika to z tego, że kolejnymi potęgami liczby 2 są: 1,2,4,8,16,32,64,128,256… itd. nie znajdziemy wśród nich szóstki. W związku z tym nie możliwe jest podzielenie sieci na sześć podsieci. Naszym zadaniem będzie rozpisanie wszystkich dostępnych podsieci (w naszym przypadku 8), jednak 2 ostatnie odrzucimy (jednak w obliczeniach muszą być uwzględnione).

Przechodzimy do dalszych obliczeń:

Skupiamy się na ostatnim oktecie z nowej maski, rozpisujemy go i zaznaczamy ostatnią dopisaną jedynkę. Liczba, znajdująca się nad jedynką posłuży nam do wyznaczenia kolejnych adresów podsieci:

Potęgi liczby  2

128

64

32

16

8

 4

2

 1

Ostatni bajt maski:

1

1

1

0

0

0

0

0

 

Rozrysowujemy nowa tabelkę, uzupełniamy kolejne adresy sieci poprzez dodanie liczby 32 do kolejnych adresów, oraz rozpisujemy adres rozgłoszeniowy:

 

Nr Podsieci Adres Podsieci Adres  początkowy
(dodanie 1 do kolumny z lewej)
Adres końcowy (Odjęcie 1 z kolumny prawej Adres rozgłoszeniowy
1  220.117.5.0  220.117.5.31
2  220.117.5.32  220.117.5.63
3  220.117.5.64  220.117.5.95
4  220.117.5.96  220.117.5.127
5  220.117.5.128  220.117.5.159
6  220.117.5.160  220.117.5.191
7  220.117.5.192  220.117.5.223
8  220.117.5.224  220.117.5.255

 

Ustalamy adresy początkowe i końcowe:

 

Numer Podsieci Adres Podsieci Adres  początkowy
(dodanie 1 do kolumny z lewej)
Adres końcowy (Odjęcie 1 z kolumny prawej Adres rozgłoszeniowy
1  220.117.5.0  220.117.5.1  220.117.5.30  220.117.5.31
2  220.117.5.32  220.117.5.33  220.117.5.62  220.117.5.63
3  220.117.5.64  220.117.5.65  220.117.5.94  220.117.5.95
4  220.117.5.96  220.117.5.97  220.117.5.126  220.117.5.127
5  220.117.5.128  220.117.5.129  220.117.5.158  220.117.5.159
6  220.117.5.160  220.117.5.161  220.117.5.190  220.117.5.191
7  220.117.5.192  220.117.5.193  220.117.5.222  220.117.5.223
8  220.117.5.224  220.117.5.225  220.117.5.254  220.117.5.255

 

Przystępując do rozwiązania zadania mieliśmy podzielić sieć na 6 podsieci, a wyszło nam 8. Zaznaczamy nadmiarowe podsieci.

 

Numer Podsieci Adres Podsieci Adres  początkowy
(dodanie 1 do kolumny z lewej)
Adres końcowy (Odjęcie 1 z kolumny prawej Adres rozgłoszeniowy
1  220.117.5.0  220.117.5.1  220.117.5.30  220.117.5.31
2  220.117.5.32  220.117.5.33  220.117.5.62  220.117.5.63
3  220.117.5.64  220.117.5.65  220.117.5.94  220.117.5.95
4  220.117.5.96  220.117.5.97  220.117.5.126  220.117.5.127
5  220.117.5.128  220.117.5.129  220.117.5.158  220.117.5.159
6  220.117.5.160  220.117.5.161  220.117.5.190  220.117.5.191
7  220.117.5.192  220.117.5.193  220.117.5.222  220.117.5.223
8  220.117.5.224  220.117.5.225  220.117.5.254  220.117.5.255

Zadanie rozwiązane.

Podobał Ci się artykuł oceń go:

[ratings]

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *