Każdy typ sieci komputerowej, musi zostać w pewien sposób zaprezentowany w dokumentacji, w tym celu wykorzystuje się schematy na których poszczególne urządzenia są zastąpione za pomocą symboli. Rysunki schematyczne przedstawiają podstawowe elementy sieciowe, bez określonych szczegółów (wymiaru,