Monthly Archive:: grudzień 2014

Zabezpieczone: Arkusz egzaminacyjny rok 2013 E.12 wiosna

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych technik informatyk

Jako, że w niedługim czasie (w sesji zimowej) nastąpi część poprawkowa egzaminów z kwalifikacji E12 dla osób, które jej nie zdały w czerwcu bieżącego roku, oraz podejdą do niego osoby, które uczą się w szkołach policealnych postanowiłem

Protokoły warstwy aplikacji

Jakie protokoły działają w warstwie aplikacji? Warstwa aplikacji modelu TCP/IP obsługuje wiele protokołów ( protokół sieciowy – jest to proces wymiany danych na określonej warstwie modelu sieciowego uzgodniony przez nadawcę i odbiorcę), należy pamiętać o tym, że