Zadanie 1. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) 1010101(2) 1100101(2) 1001100(2) 1010100(2) Odpowiedź: 1010100(2) Zadanie 2. Niepoprawna postać zapisu liczby 77(8) 3F(16) 63(10) 111111(2) 11010(ZM) Odpowiedź: 11010(ZM) Zadanie 3. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy