Monthly Archive:: grudzień 2013

System szesnastkowy (heksadecymalny)

Hexadecimal w skrócie hex jest szesnastkowym system liczbowym, najczęściej stosowany do uproszczonego zapisu długich liczb binarnych. Karty sieciowe swoje adresy MAC mają zapisane w postaci szesnastkowej. System ten wykorzystuje się również w informatyce do sterowania sprzętem. Podstawę

System binarny (dwójkowy)

System dwójkowy jest pozycyjnym systemem liczbowym, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb są więc potrzebne tylko dwie cyfry: 0 i 1. Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciągi cyfr

Materiały dydaktyczne Techink Informatyk kwalifikacja E12, E13, E14

Skorzystaj z gotowych materiałów dydaktycznych do przedmiotów takich jak: Urządzenia Techniki Komputerowej – UTK, Diagnostyka i Naprawa Urządzeń Techniki Komputerowej – DINUTK z kwalifikacji E12, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych z kwalifikacji E13, czy też projektowanie