Testy egzaminacyjne Archive

Pytania i odpowiedzi do testu technik informatyk E.12 rok 2016

Zadanie 1. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) 1010101(2) 1100101(2) 1001100(2) 1010100(2) Odpowiedź: 1010100(2) Zadanie 2. Niepoprawna postać zapisu liczby 77(8) 3F(16) 63(10) 111111(2) 11010(ZM) Odpowiedź: 11010(ZM) Zadanie 3. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy

Odpowiedzi do testu technik informatyk kwalifikacja E12 – 22.06.2015- czerwiec 2015

Zadanie 1. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binarnym będzie miała postać: 1010011010 odp A. Zadanie 2. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką? SD-RAM DDR3 Zadanie 3. Do zamiany kodu źródłowego

Odpowiedzi do testu technik informatyk kwalifikacja E12 – 08.01.2015

Odpowiedzi do testu technik informatyk kwalifikacja E12 – 08.01.2015 sesja zimowa. Klucze odpowiedzi będą dostępne wieczorem po zakończeniu ostatniego egzaminu tj. dnia 8 stycznia 2015 r. na stronie CKE ( odpowiedzi można spodziewać się po godzinie 18.00). Zaktualizowałem wpis – wszystkie

Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych technik informatyk

Jako, że w niedługim czasie (w sesji zimowej) nastąpi część poprawkowa egzaminów z kwalifikacji E12 dla osób, które jej nie zdały w czerwcu bieżącego roku, oraz podejdą do niego osoby, które uczą się w szkołach policealnych postanowiłem

Odpowiedzi do testu technik informatyk E12

Odpowiedzi do testu technik informatyk E12 zad1.Notacja #102816 oznacza zapis w systemie d) szesnastkowym zad2. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać b) 51 zad3. 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać b) 105 zad4. Przerzutnik

Przykładowy test z rozwiązaniami kwalifikacja E12

Poniżej został umieszczony przykładowy test z rozwiązaniami z kwalifikacji E12 dla technika informatyka. Poprawne odpowiedzi wyświetlane są po zakończeniu testu. [WATU 2]

Egzamin zawodowy Technik informatyk E12

Egzamin zawodowy Technik informatyk z kwalifikacji E12. Od kilku dni po internecie można znaleźć różne źródła, w których podane są informacje odnośnie egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik informatyk. Chciałbym zebrać te najważniejsze i udzielić na nie