Programowanie Aplikacji Mobilnych Archive

Zabezpieczone: Listy Xamarin – II termin

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: ListViewTest

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: Strona logowania ćwiczenia

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zapytania Linq

Podstawowe zapytania linq: Wyświetlanie elementów z bazy: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //Tworzymy połączenie z bazą LinqEntities db = new LinqEntities(); dataGridView1.DataSource = ( from pracownik in db.Pracownicy select pracownik ).ToList(); } Dodawanie elementów do

Instalacja sql server managment studio

Pliki do pobrania poniżej: Instalacja Microsoft Managment Studio

Egzamin praktyczny mobilne

Pliki do pobrania poniżej: inf04-2022-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny

Sprawdzian Icommand NotifyPropertyChanged

Pliki do pobrania poniżej: Sprawdzian Drugi termin: Sprawdzian 2  

Zabezpieczone: Kontrolki sprawdzian

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Xamarin command

pliki do pobrania poniżej: Command Zmodyfikuj program przerabiając go na aplikację mobilną. Zadbaj o stworzenie odpowiednich folderów reprezentujących wzorzec MVVM. Przećwicz działanie komend oraz interfejsu PropertyChanged. Projekt rozbuduj o nowe View i ViewModele.

Zabezpieczone: CRUD Xamarin

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.