odpowiedzi do testu technik informatyk Archive

Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych technik informatyk

Jako, że w niedługim czasie (w sesji zimowej) nastąpi część poprawkowa egzaminów z kwalifikacji E12 dla osób, które jej nie zdały w czerwcu bieżącego roku, oraz podejdą do niego osoby, które uczą się w szkołach policealnych postanowiłem

Odpowiedzi do testu technik informatyk E12

Odpowiedzi do testu technik informatyk E12 zad1.Notacja #102816 oznacza zapis w systemie d) szesnastkowym zad2. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać b) 51 zad3. 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać b) 105 zad4. Przerzutnik