Monthly Archive:: październik 2023

BIOS SETUP konfiguracja

Pliki do pobrania poniżej: BIOS – komunikaty

Zabezpieczone: Strona logowania ćwiczenia

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zapytania Linq

Podstawowe zapytania linq: Wyświetlanie elementów z bazy: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //Tworzymy połączenie z bazą LinqEntities db = new LinqEntities(); dataGridView1.DataSource = ( from pracownik in db.Pracownicy select pracownik ).ToList(); } Dodawanie elementów do