Jak sprawdzić czas bezczynności dysku twardego oraz procesora

Czas bezczynności dysku twardego oraz procesora znajdziemy uruchamiając monitor zasobów i wydajności.

W celu  uruchomienia Monitora wydajności należy:

Kliknąć przycisk Start -> Rozpocznij wyszukiwanie, wpisz polecenie perfmon, potwierdź klawiszem ENTER.

perfmon monitor wydajności

W drzewie nawigacyjnym rozwiń gałąź Narzędzia monitorowania, a następnie kliknij pozycję Monitor wydajności.

Monitor wydajności

Monitor wydajności systemu Windows jest w stanie dostarczyć nam informacji dotyczących wpływu uruchamianych programów na wydajność całego komputera.

Monitor wydajności systemu Windows korzysta z liczników wydajności, danych śledzenia zdarzeń i informacji o konfiguracji, które można łączyć w zestawy modułów zbierających dane.

Liczniki wydajności są wskaźnikami stanu lub aktywności systemu. Mogą one być częścią systemu operacyjnego lub pojedynczych aplikacji. Monitor wydajności systemu Windows pobiera aktualne wartości liczników wydajności w określonych odstępach czasu.

Dane śledzenia zdarzeń są zbierane od dostawców śledzenia będących składnikami systemu operacyjnego lub pojedynczych aplikacji, które raportują akcje lub zdarzenia. Dane wyjściowe od wielu dostawców śledzenia można połączyć w sesję śledzenia.

Informacje o konfiguracji są zbierane z wartości kluczy w rejestrze Windows. Monitor wydajności systemu Windows może rejestrować wartości klucza rejestru w określonych godzinach lub odstępach czasu w ramach pliku dziennika.

One Response
  1. informatiker

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *