Dodawanie liczb binarnych

Liczby w systemie binarnym podobnie jak liczby w systemie dziesiętnym można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Może nie dla wszystkich jest to przyjemne, jednak musimy sobie zdać sprawę iż bez podstawowych zagadnień z matematyki  nie uda nam się zrozumieć świata komputerów. Naukę obliczeń arytmetycznych rozpoczniemy od dodawania. Kolejne artykuły będą opisywać pozostałe obliczenia.

Wyjaśnię krótko jak to robić:

 

Dodawanie liczb w systemie binarnym

Do prawidłowego dodawania liczb potrzebna jest znajomość wyników sumowania wszystkich cyfr, a że liczbę binarną możemy zapisać jedynie za pomocą 2 cyfr mianowicie 0 i 1 to rozpiszemy sobie wszystkie kombinacje.

1+0=1

0+0=0

0+1=1

1+1= 0 i 1 dalej

 

Wszystko jednak najlepiej wykonać na przykładzie:

Wykonaj dodawanie dwóch liczb binarnych:

1111001(2) + 10010(2)

 

1.Pierwszym krokiem jest zapisanie sumowanych liczb jedna pod drugą w taki sposób, aby w kolejnych kolumnach znajdowały się cyfry  o tych samych wagach:

 

1111001
+ 10010

 

2.Dodawanie wykonujemy w taki sam sposób jak w systemie dziesiętnym.  Sumowanie rozpoczynamy od liczb wysuniętych najbardziej w lewo, następnie patrząc na powyższą tablicę dodawania zapisujemy wynik pod kreską:

 

1111001
+ 10010
1011

 

3. W momencie gdy wynik dodawania jest liczbą dwucyfrową (1 + 1 = 10)2 , to pod kreską należy zapisać wyłącznie ostatnią cyfrę jaką jest 0, a cyfrę 1 przenosimy  do następnej kolumny – będziemy musieli ją dodać do wyniku sumowania cyfr w następnej kolumnie. Przeniesienie w poniższym przykładzie zaznaczyliśmy innym kolorem.

 

 

Dodawanie Binarne

 

 

1
1 1 1 1 0 0 1
+   1 0 0 1 0
0 1 0 1 1

 

 

 

1 1 1
1 1 1 1 0 0 1
+ 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1 1

 

1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1
+ 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 1 1

 

 

1111001(2) + 10010(2) = 10001011(2) (121 + 18 = 139)

 

 

+ 0101
0110
1011
+ 1011
0011
1110

1011 +0011   = 1110

1111 +0001 = 10000

 

Kilka dodatkowych przykładów:

1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
+ 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
+ 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0
+ 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0

Jak widać dodawanie binarne jest banalnie proste wystarczy sobie siąść i przećwiczyć kilka przykładów. W następnych artykułach opiszemy jak wykonywać odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w systemie dwójkowym.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *