Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych

Każdy typ sieci komputerowej, musi zostać w pewien sposób zaprezentowany w dokumentacji, w tym celu wykorzystuje się schematy na których poszczególne urządzenia są zastąpione za pomocą symboli. Rysunki schematyczne przedstawiają podstawowe elementy sieciowe, bez określonych szczegółów (wymiaru, wyglądu takich urządzeń).

Poniżej przedstawiam schemat logiczny okablowania strukturalnego sieci.

Schemat logicznego okablowania sieci

 

Na schemacie przedstawiono zależności oraz połączenia logiczne pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sieci. W celu zobrazowania użyto następujących symboli:

Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne: Kondygnacyjny, budynkowy, centralny

lokalny punkt dystrybucyjny LPD

lokalny punkt dystrybucyjny LPD

gniazdo telekomunikacyjne TO

gniazdo telekomunikacyjne TO

Linią przerywaną na schemacie zaznaczono kable zapewniające nadmiarowość.

Monter sieci komputerowej w pracy posługuje się planem instalacji, na którym zaznaczono rozmieszczenie gniazd oraz liczbę i sposób prowadzenia kabli. W planach stosowane są symbole używane w rysunku technicznym elektrycznym opisane w normie PN- 92/E-01200.

Wybrane symbole graficzne ogólne wg PN-92/E-012000/02

  prąd stały; napicie stałe
  prąd przemienny (sinusoidalny); napięcie przemienne (sinusoidalne);   częstotliwość;(symbol ogólny)
  prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz
  prąd stały lub przemienny; napięcie stałe lub przemienne
  biegunowość dodatnia; (biegun) plus (dodatni)
  biegunowość ujemna; (biegun) minus (ujemny)
  biegun dodatni w układzie zasilającym prądu stałego
  biegun ujemny w układzie zasilającym prądu stałego
  punkt neutralny transformatora; przewód neutralny w układzie zasilającym prądu   przemiennego
  siła lub ruch prostoliniowy; działanie siły w kierunku strzałki
  obrót (wirowanie) jednokierunkowy w kierunku zaznaczonym strzałką
  przepływ energii lub sygnału, jednokierunkowy (zgodny ze strzałką)
  impuls dodatni
  impuls ujemny
  impuls prądu przemiennego
  ziemia; uziemienie (symbol ogólny)
  uziemienie ochronne
  połączenie z korpusem; połączenie z obudową (masą)
  źródło idealne napięcia
  źródło idealne prądu
  oznaczenie (wskazanie) punktu kontrolnego (pomiarowego)
  magnes trwały
  uszkodzenie (wskazanie); uszkodzenie izolacji (przebicie)

Symbole graficzne stosowane są w schematach, przykłady symboli oraz ich oznaczenia podano poniżej:

Gniazdo elektryczne ze stykiem ochronnym
Gniazdo elektryczne
Gniazdo telekomunikacyjne – symbol ogólny
Linia odchodząca w górę
Linia przychodząca z góry
Linia odchodząca w dół
Linia przychodząca z dołu
korytko kablowe kryte Korytko kablowe kryte
Korytko kablowe kryte – oznaczenie końca
Linia w rurze ochronnej

 

 

Na planach oprócz symboli umieszcza się także dodatkowe opisy (oznaczenia gniazda, typ kabla).

5 komentarzy
  1. Adam
  2. Justyna
  3. Krystian
  4. noname
  5. Niger

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *