Konsola cmd ćwiczenia

Zad1.Korzystając z konsoli dodaj nowego użytkownika o swoim imieniu z silnym hasłem. Dodaj komentarz do konta: „Witaj w technikum”. Podaj pełną nazwę użytkownika, na którą będzie się składało Twoje imię i nazwisko.

Zad2.Zablokuj możliwość zmiany hasła użytkownikowi.

Zad3.Użytkownik może się logować tylko w poniedziałek od 7 do 10 i środę od 9 do 11

Zad4.Konto użytkownika wygasa 17 czerwca obecny rok

Zad5. Stwórz grupę technikinformatyk przypisz konto do tej grupy

Zad6.Za pomocą przystawki użytkownicy wyświetl wszystkie ustawienia i właściwości stworzonego konta w celu dokładnego potwierdzenia wykonania zadania. Za pomocą konsoli wyświetl wszystkie informację na temat nowego konta.

Zad7.Stwórz folder na pulpicie, udostępnij jego zawartość Tylko grupie technikinformatyk. Stwórz nowego użytkownika. Zaloguj się na jego konto sprawdź czy ma możliwość wglądu do folderu.

Zad8.Korzystając z konsoli usuń utworzone konto.

Zadania wykonaj w sposób graficzny i konsolowy. Udokumentuj je w formie sprawozdania

Zadania cd.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *