Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych technik informatyk

Jako, że w niedługim czasie (w sesji zimowej) nastąpi część poprawkowa egzaminów z kwalifikacji E12 dla osób, które jej nie zdały w czerwcu bieżącego roku, oraz podejdą do niego osoby, które uczą się w szkołach policealnych postanowiłem przygotować odpowiedzi do najczęściej pojawiających się pytań z przedmiotu Urządzenia Techniki komputerowej oraz Systemy Operacyjne. Często jest tak, że rozwiązujecie testy, jednak na końcu aby otrzymać podsumowanie, należy skontaktować się z twórcą strony, bądź też wysłać smsa. Wychodzę na przeciw do tych osób i udzielę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania egzaminacyjne. Nie będą one tutaj tłumaczone, dla czego tak a nie inaczej. Takie informacje znajdziecie w innych moich wpisach.  Jeśli coś będzie nie jasne zapraszam do zadawania pytań w komentarzach.

Odpowiedzi do testu – Technik Informatyk – Egzamin Zawodowy 2006 czerwiec

 1. Złącze AGP służy do podłączenia: kart graficznych
 2. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej: Line out
 3. Który z elementów karty dźwiękowej służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów? procesor DSP
 4. Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest:kopiowanie danych
 5. Ile komórek pamięci można zaadresować bezpośrednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitową szynę adresową? 232
 6. Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu? wykonanie kopii zapasowej systemu
 7. Klaster komputerowy to: grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer
 8. Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach? około 65 tysiącom kolorów
 9. Pamięć oznaczona symbolem PC3200 nie może współpracować z magistralą: 533 MHz
 10. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek? punkty na cale
 11. Jaka jest maksymalna prędkość odczytu płyt CD-R w napędzie oznaczonym x48?7200 kB/s
 12. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16 – bitowa 00111100101011112 zapisana w systemie dwójkowym?3CAF16
 13. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to: serwer sieciowy
 14. Jaka minimalna ilość pamięci obrazu karty graficznej musi być dostępna, aby możliwe było wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 800×600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej? 1 MB
 15. Administrator sieci zastosuje tzw. Quotę dla użytkownika, w przypadku, gdy chce: ograniczyć mu przydział dyskowy
 16. Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że: mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu
 17. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej: raz dziennie
 18. W pracy przy komputerze odległość oczu od monitora powinna wynosić: powinna wynosić około 70 cm
 19. Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to: BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków
 20. Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną: izolacja części czynnych narzędzi
 21. W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej należy badać krążenie krwi u osoby porażonej prądem elektrycznym po stwierdzeniu, że osoba poszkodowana jest nieprzytomna? opuszkami palców na tętnicy szyjnej w okolicy krtani
 22. W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym, przywrócono pracę serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynności należy podjąć w następnej kolejności? ułożyć poszkodowanego na prawym boku w pozycji ustalonej, wezwać lekarza i kontrolować oddech co 1-2 minuty

Technik Informatyk – Egzamin Zawodowy 2007 czerwiec

 1. Porażonego prądem elektrycznym, który jest nieprzytomny i oddycha należy ułożyć: na boku i rozluźnić ubranie
 2. Interfejsem równoległym jest interfejs? LPT
 3. Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym, i niebieskim jest oznaczany symbolem: RGB
 4. Systemy operacyjne z rodziny Linux są na podstawie licencji: GNU
 5. W sytuacji, gdy osoba została porażona prądem elektrycznym i znajduje się pod jego wpływem, należy w pierwszej kolejności: uwolnić porażonego spod działania prądu
 6. Zgodnie z dokumentacją karty graficznej jej zdolność do pracy z systemem AGP 2X/4X umożliwia: przesyłanie danych z maksymalną prędkością 1066 MB/s
 7. Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pozwala na transfer danych z maksymalną szybkością: 100 Mbps
 8. Jeżeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odświeżanie obrazu większe od zalecanego, monitor CRT spełniający normy TCO 99: przejdzie w stan uśpienia lub pojawi się okno informacyjne z komunikatem
 9. Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster? MS Windows 2000/NT/XP
 10. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array [A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi: 18
 11. Utworzenie formuły w arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowania adresowania: bezwzględnego
 12. Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest: wykres słupkowy
 13. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji: goto
 14. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to: 1011001002
 15. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 4116. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym. 65
 16. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G: można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP
 17. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii: STAR
 18. Podział programów na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne uwzględnia: zakres praw autorskich
 19. Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie: skanera antywirusowego
 20. Do gaszenia urządzeń elektrycznych i komputerowych należy stosować: gaśnicę proszkową
 21. Pierwszą czynnością po zapaleniu się sprzętu komputerowego jest: wyłączenie dopływu prądu do uszkodzonego komputera
 22. Szkodliwe substancje chemiczne emitowane są podczas pracy drukarki: laserowej
 23. Przed wymianą zasilacza w jednostce centralnej należy: odłączyć komputer od zasilania elektrycznego
 24. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy: odłączyć zasilanie komputera
 25. Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer: DHCP

Jeżeli ktoś szuka odpowiedzi do wszystkich pytań z pierwszego egzaminu E12 technik informatyk Klik Tutaj z 2014 roku

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *